Program Pengekalan Pekerjaan 2.0 (ERP 2.0) merupakan penambahbaikan kepada program ERP yang sedia ada dalam menyediakan bantuan kewangan segera (Immediate Financial Assistance) sebanyak RM600 sebulan kepada pekerja. Syarat penerimaan ERP 2.0 tertakluk kepada notis cuti tanpa gaji dan terbuka kepada semua syarikat yang berdaftar dengan Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) daripada pelbagai industri dan juga mengalami penurunan pendapatan akibat kesan ekonomi daripada wabak Covid 19.